Ordforklaringer

Ajourføringsgebyr

Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Det er det årlige gebyr på 150 kr. som du betaler for at stå skrevet op til en bolig.

Anciennitet

Din anciennitet er udtryk for hvor længe du har været skrevet op til en bolig hos os. En ledig bolig vil blive tilbudt den person der er skrevet op til boligtypen og som har den højeste anciennitet.

Husleje

Du finder huslejepriser på den enkelte bolig, når du foretager en boligsøgning. Huslejen forfalder den 1. i hver måned og skal være betalt senest den første bankdag. Du kan betale på posthuset, i banken eller tilmelde huslejebetalingen til betalingsservice.

Indflytningssyn

Når du flytter ind i en bolig laver vi et indflyttersyn. Her vurderer en ejendomsfunktionær lejlighedens tilstand og laver en indflytterrapport. Hvis der er mangler, fejl eller skade i boligen som er til væsentlig gene, sørger ejendomsfunktionæren for, at det bliver lavet hurtigst muligt.

Indskud

Du skal betale et indskud, når du flytter ind i en almen bolig. Hvis du har svært ved at betale indskuddet, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.

Mangelliste

Ved indflyttersynet laver ejendomsfunktionæren en indflytterrapport og en mangelliste. Herefter sørger varmemesteren for, at manglerne bliver udbedret hurtigst muligt. For at du ikke skal betale for eventuelle oprindelige mangler, fejl og skader, opbevarer boligorganisationen indflytterrapporten inkl. mangellisten, og du får en kopi.

Oprykningsliste

Oprykningslisten er en venteliste for ansøgere der allerede bor hos AAB Vejle. Når en lejlighed bliver ledig, vil den således blive udbudt i følgende rækkefølge: 1. De der står på oprykningslisten og som allerede bor i samme afdeling som den ledige bolig. 2. De der står på oprykningslisten og bor i andre afdelinger. 3. De der står på den almindelige venteliste.

Råderet

Råderetten giver dig mulighed for at ændre i din egen lejlighed ved f.eks. et nyt køkken eller badeværelse. Hvis du vil høre nærmere om mulighederne, så skal du tage kontakt til din inspektør.

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe.

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard