Min bolig

Jeg er flyttet, hvornår får jeg mit indskud tilbage?

Når du er flyttet fra din lejlighed, laver vi en flytteafregning. Der kan gå op til 6 uger fra frigørelsesdatoen, inden du modtager afregningen. Frigørelsesdato er den dato, hvortil du skal betale for husleje og forbrugsregnskaber for det lejemål, du flytter fra.

Kan jeg bytte bolig med en anden lejer?

Du har i forhold til lovgivningen mulighed for at bytte bolig. Dog er der nogle forhold, som skal være opfyldt. Du skal som lejer minimum have boet i boligen i 3 år, før der kan søges om bytning af bolig. Kontakt AAB for yderligere information.

Kan jeg fremleje min bolig?

Du har i forhold til lovgivningen mulighed for at fremleje din bolig. En eventuel fremleje af din bolig skal godkendes af AAB Vejle. Godkendes din fremleje af bolig, gælder en fremlejeaftale max. i 2 år. Så er du pligtig til at flytte tilbage til boligen eller opsige den. Personen som har boet i boligen i fremlejeperioden, kan ikke overtage boligen. Kontakt AAB for yderligere information.

Hvad er et forbrugsregnskab?

Et forbrugsregnskab er en opgørelse over dit varmeforbrug og/eller dit vandforbrug.

Hvornår får jeg mit forbrugsregnskab?

Forbrugsregnskabet udsendes senest 4 måneder efter forbrugsårets afslutning. Som hovedregel gælder det, at vore afdelinger oven for bakkerne får forbrugsregnskabet sidst i april måned, mens vore afdelinger nedenfor bakkerne får forbrugsregnskabet sidst i september måned. Fra 1. januar 2019 vil alle forbrugsregnskaber blive udsendt sidst i april måned.

Hvad er en afdelingsbestyrelse?

Afdelingsbestyrelsen er beboere, som er valgt på det årlige afdelingsmøde. Bestyrelsen repræsenterer beboerne og træffer beslutninger om drift og vedligehold af afdelingen bygninger og aktiviteter.

Hvad er råderet?

Ønsker du eksempelvis nyt køkken eller nyt badeværelse, kan du bruge råderetten. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Læs mere om råderet i folderen fra BL - Danmarks Almene Boliger

Kan jeg helt fravælge TV-pakkerne

Som beboer hos AAB Vejle er det desværre ikke muligt helt at fravælge TV-signalet. Grunden til dette er at der, i pakken, ligger nogle udgifter til vedligeholdelse af anlægget som betales fælles af alle beboere. Grunden til at TV pakker ikke er inkluderet i huslejen, er at det skal udskilles fordi man ikke kan opnå boligstøtte til udgifter til TV, internet og lign. Se mere om valg af TV Pakker her.

Hvor skal jeg finde oplysninger om min afdeling (1)

Som beboer hos AAB Vejle kan du læse mere om din afdeling, ved at logge ind på min side.

Har jeg skimmelsvamp i min bolig?

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe. Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. Nogen gange kan de have samme farve som det sted, de vokser, eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på. Selv om skimmelsvampe tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan de også i visse boliger gemme sig på steder, hvor de er svære at opdage – typisk i hulrum som fx krybekældre og skunke eller bag tapet. Man kan opdage den skjulte vækst ved at tapetet løsner sig, eller der opstår en muggen lugt i rummet eller ved fodpanelerne. Hvis du lægger mærke til en muggen eller jordslået lugt, der kommer fra skabe eller utætheder ved fx paneler, kan det være et praj om, at der er skjulte fugtproblemer i boligen. Selv om skimmelsvampene er gemt bag tapet eller inde i en væg, skal de væk. Du kan læse mere om skimmel på skimmel.dk

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard