Persondata

Den nye persondataforordning – også kendt som GDPR – træder i kraft den 25. maj 2018.

Det betyder en række nye krav til behandling af personoplysninger og i AAB har vi arbejdet på, at sikre, at alle vores systemer og processer er i overensstemmelse med de nye krav til behandling af personoplysninger.

De personoplysninger som du giver til AAB ved opskrivning på venteliste, som lejer og ansøger til et job hos AAB eller vi modtager på anden vis bruges til at gennemføre de opgaver og den service der er forbundet med udlejning og drift af AAB´s boliger i Vejle Kommune.

Når du har skrevet dig op til en bolig og er lejer hos os overføres oplysningerne til vores interne boligudlejningssystem, hvor det sikres, at oplysningerne alene bruges til det formål, til hvilke dine personoplysninger er samlet og så længe det er nødvendigt. 

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine oplysninger fysisk og elektronisk, så der er begrænset adgang og de er placeret i kontrollerede faciliteter.

Personoplysningerne slettes løbende, efterhånden som det formål, de er indsamlet til afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig har du ifølge lovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig. Du har også ret til at få rettet oplysninger, som ikke er korrekte ligesom du har ret til at begære oplysninger slettet. Derudover har du ret til at tilbagekalde et samtykke du har givet til brug af bestemte oplysninger.

Du har også muligheden for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i vores politikker og vejledninger ved at følge linkene herunder:

Behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af venteliste

Behandling af personoplysninger ved husordensklager

Behandling af personoplysninger om beboere

Behandling af personoplysninger i forbindelse med TV-overvågning

Behandling af personoplysninger i Rekrutteringsprocessen

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard