AAB Vejle søger Ejendomsfunktionær til Afdeling 15, Vestbyen

Er du vores nye ejendomsfunktionær i AAB´s afdeling 15 i Vestbyen, Vejle, som sammen med vores øvrige medarbejdere er med til at opfylde vores motto om, at gøre AAB Vejle til ”mere end et hjem”?

Med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale, søges en ejendomsfunktionær til afdeling 15 i Vestbyen, Vejle.

Hovedopgaver

 • Pleje og vedligeholdelse af grønne områder
 • Renholdelse af fællesområder
 • Affaldshåndtering
 • Glatførebekæmpelse
 • Forefalden service- og vedligeholdelsesmæssige opgaver
 • Beboerservice

 

Jobbeskrivelse

 • Ren- og vedligeholdelse af boligafdelingers indvendige og udvendige friarealer/fællesområder
 • Affaldshåndtering af dagrenovation og storskrald også udenfor normal arbejdstid, når det er påkrævet
 • Snerydning og glatførebekæmpelse.
 • Vedligeholdelse og tilsyn med legepladser/legeredskaber
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver
 • Beboerservice
 • Være bindeled mellem håndværker og beboer i forbindelse med større bygge- og renoveringsarbejder
 • Ad hoc opgaver
 • Deltage i personalemøder
 • Deltage efter behov i afdelingsbestyrelsesmøder
 • Deltage efter behov i beboermøder

 

Under de nævnte jobfunktionsområder forekommer naturligvis en lang række konkrete (rutineprægede) arbejdsopgaver omkring den daglige drift. Samspillet mellem beboerne, boligorganisations administration, håndværkere og andre kræver udpræget gode evner til at samarbejde, ligesom åbenhed, myndig adfærd samt selvstændighed må siges at være absolut nødvendige egenskaber i jobbet.

Der lægges stor vægt på at kunne planlægge og prioritere egne arbejdsopgaver samt være i stand til at udføre disse målbevidst. Ordenssans og gode formuleringsevner er en selvfølge. Du vil blive en del af et team, hvorfor det forventes at personalet i boligafdelingerne vikarierer for hinanden under fravær.

Beboerne er dine primære kunder. Lysten og interessen er drivhjulet i jobbet, der til stadighed er under forandring og udvikling, ligesom en personlig positiv grundholdning til begrebet at ”AAB VEJLE er mere end et hjem” er forudsætningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 22. marts 2019 kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført ultimo marts.

Skriftlig ansøgning sendes pr. mail til HR-ansvarlig Ola Alawi, ola@aabvejle.dk

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633Den Gamle Gaard