Historien om AAB

Helt tilbage til 1932 var der næsten 2.000 arbejdsløse i Vejle. Det er måske ikke et tal, der kan få nogen til at hoppe i stolen her 85 år senere, men dengang var det noget nær en social katastrofe i Vejle. På samme tid var der stor bolignød. 

På en generalforsamling afholdt den 19. september 1932 i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Vejle blev Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle stiftet og er dermed en af landets ældste boligforeninger. 

På generalforsamlingen meldte ca. 40 personer sig ind i den dengang nye Boligforening. Det var fortrinsvis arbejdsløse murere, tømrere, malere og arbejdsmænd der ønskede at få en ny lejlighed, som de pågældende medlemmer selv skulle være med til at opføre.

Dengang kunne man bygge i rekordtempo. AAB's første projekt blev godkendt af Vejle Byråd og den 24. oktober 1932 startede udgravningen til byggeriet, der i dag kaldes afdeling 1 eller Den Gamle Gård. Byggeriet stod klar til indflytning den 15. april 1933 med i alt 46 lejligheder. Nye afdelinger kom herefter hurtigt til. 

Stabilitet har været og er et kendetegn for AAB. I foreningens historie har der således kun været ansat fire forretningsførere. Den første blev ansat i 1937 og arbejdede helt frem til 1977. 

AAB har igennem hele sin levetid opført gode boliger til rimelige og konkurrencedygtige priser. Det har været boliger, som de nye lejere har været meget glade for og samtidig i en virkelig god kvalitet. 

AAB's sidste nybyggeri før årtusindeskiftet stod med 2. etape helt færdig den 15. juni 1999. Byggeriet i Kongskær, både 1. og 2. etape, har helt igennem været et beboerstyret seniorboligprojekt, hvor man for første gang i Vejle blandede ejerformer i et og samme projekt. Efterfølgende har vi lavet et større projekt ligeledes med blandede ejerformer - Sandegraven - som består af plejeboliger, almene boliger, ungdomsboliger, private andelsboliger samt ejerboliger. 

I perioden 2010 – 2019 bliver store helhedsplaner udført i Løget By, Finlandsparken og Møllevangen. I alle tre bydele bliver boligerne renoveret og områderne får en ansigtsløftning. I 2013 blev Finlandsparken færdigrenoveret og i 2016 blev Løget By færdig. Møllevangens renovering blev igangsat i slutningen af 2016.

AAB fremstår således i dag som en moderne driftig fremadsynet boligorganisation, der ved udgangen af 2017 har 3.964 boliger og 286 værelser/ungdomsboliger til leje fordelt på i alt 22 afdelinger i Vejle. 

Hver enkelt afdeling udgør en økonomisk selvstændig enhed, hvor ingen skal tjene på boligerne. Huslejen modsvarer de udgifter der er forbundet med drift af den enkelte afdeling. På årlige afdelingsmøder vælger afdelingerne sin egen bestyrelse. På den måde får beboerne størst mulig indflydelse på, hvad der sker, og ikke mindst hvad der skal ske i afdelingerne fremover.

AAB Adf 1 Arbejdere Vardevej Web 

Arbejdsmænd ved Sofiesmindes jorde, Vardevej ca. 1934.

Fotograf: Ukendt.


Byggeriet med nye lejligheder starter i 1932, de sidste gamle gårdbygninger rives ned i 1934.

Foto fra Vejle Stadsarkiv www.vejlestadsarkiv.dk  
 AAB Afd 44 Byggeri 1986 Historie Web

Byggeriet i gang ved afdeling 44, Valdemarsgade i 1986.

Fotograf: Ukendt

Foto: AAB Vejle

 

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard