Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er for alle, og alle dem, der bor i den samme afdeling betaler for afdelingens udgifter over huslejen. Det er også beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i afdelingen.

Lovgivningen siger, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes, så den dækker det, det koster at drive afdelingen.

I AAB Vejle har vi almene boliger af forskellige typer. FX rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger og værelser. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger administreres af en boligorganisation. I den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor AAB Vejle.

Beboermøde i din afdeling

Mindst en gang om året indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde, hvor alle beboere inviteres til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen.

Rettigheder og pligter I AAB Vejle

I lejekontrakten står der, hvad du har ret til, og hvad du har pligt til at gøre. Du skal fx betale husleje, el, varme til tiden. Alle almene boligafdelinger har en husorden, der er vedtaget af beboerne, og som du skal overholde.

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard