Beboerdemokrati

Beboerdemokrati er hjørnestenen i Danmarks Almene boliger, hvor det er beboerne, der vælger en bestyrelse for boligforeningen på den årlige generalforsamling.

Læs mere om beboerdemokrati i AAB Vejle (pdf fil åbnes i nyt vindue)

Læs mere om kompetencer hos Hovedbestyrelsen (pdf fil åbnes i nyt vindue)

Læs mere om Driftsudvalgets baggrund og formål (pdf fil åbnes i nyt vindue)

Læs mere om retningslinjer for Byggeudvalg - nybyggeri (pdf åbnes i nyt vindue)

Læs mere om retningslinjer for Byggeudvalg - større renoveringer (pdf åbnes i nyt vindue)

Hver afdeling har en bestyrelse

Bestyrelserne arbejder med driften og hverdagen i de enkelte afdelinger. Beboerne kan komme med forslag til f.eks. aktiviteter og husordener.

Beboerne bestemmer selv, hvor meget der skal istandsættes, og hvad huslejen skal bruges til. Det er en styreform, hvor beboerne kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligforeningen og de enkelte afdelinger.

Hvordan stiller jeg op?

Vil du deltage i bestyrelsesarbejdet i din afdeling, kan du stille op til valg på det årlige beboermøde, som du indkaldes til. Inden mødet er det en god idé at kontakte afdelingsbestyrelsens formand for at høre om de opgaver, der er i afdelingsbestyrelsen.

Repræsentantskabet er AAB Vejles øverste myndighed

Repræsentantskabet består af næsten alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra de enkelte afdelinger. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer er alle beboere og vælges af beboerne i hver enkelt afdeling.

Repræsentantskabet vælger en hovedbestyrelse, der har den overordnede ledelse af boligforeningen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for driften.

Den daglige drift

Til at varetage den daglige drift ansætter hovedbestyrelsen en ledergruppe. Ledergruppen ansætter personale til at løse opgaver, som er forbundet med den daglige drift.

AAB Vejle har en administration, der består af 25 veluddannede medarbejdere, der betjener nuværende og kommende beboere på den bedst tænkelige måde.

Herudover har AAB Vejle 50 ejendomsfunktionærer, der sørger for AAB Vejles grønne områder og lejligheder.

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard