Spændende debat om effektiviseringer

11.09.2019

Stort fremmøde og engagerede deltagere var kendetegnet ved det netop afholdte ekstraordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 10. september på Sofiegården.

På dagsordenen var blandt andet status på AAB Vejles feriehuse og udfordringer vedrørende flextrafik og bybusser i Vejle, men det der fyldte mest på dagens møde var snakken om effektiviseringer i driften i den almene boligsektor.

Direktør, Anders Lisvad fra boligforeningen B45 i Grenå havde indvilget i at bruge tirsdag aften på at dele ud af boligforeningens erfaringer med driftseffektiviseringer. B45 har arbejdet med effektiviseringer gennem de sidste 7 år og er nu et rigtig godt eksempel på, at man med den rigtige indstilling, vilje og forandringsparathed kan nå langt. Anders Lisvad fremlagde en masse gode, konkrete eksempler på, hvor de har sat ind i forhold til energi – og driftsoptimeringer, og hans overordnede budskab var, at man som spiller i den almene boligbranche bliver nødt til at rykke nu, da presset fra politikkerne kun vil øges de næste mange år.

Anders Lisvad lagde vægt på, at det kræver ændringer af processer, systemer og strukturer og i sidste ende kulturændringer, hvis man skal nå i mål. Han understregede også, at man vil møde meget modstand undervejs, men hans vigtigste råd var at prøve ting af, foretage nødvendige investeringer og turde fejle.

Anders Lisvads oplæg gav anledning til mange gode spørgsmål og kommentarer fra repræsentantskabet, for selvom vi i AAB Vejle allerede er godt i gang med at effektivisere driften, så er der ingen tvivl om at oplægget denne aften gav ny og god inspiration til det videre arbejde.

 


« Gå tilbage

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard