AAB Vejle ramt af systemfejl

03.04.2019

Tirsdag den 5. marts blev AAB Vejle gjort opmærksom på en yderst beklagelig fejl i et fremsendt boligtilbud. Fejlen, som skyldtes en systemfejl i boligadministrationssystemet, betød desværre at en lejer fra den interne venteliste ikke fik tilbudt den bolig, de ellers var berettiget til.

Tirsdag morgen d. 5/3-19 blev udlejningsafdelingen i AAB Vejle ringet op af en lejer, der ikke kunne forstå, at de ikke havde fået tilbudt et ledigt lejemål i AABs afdeling på Irisvej i Vejle. Lejeren havde stået på den interne venteliste til i en årrække. Medarbejderne i udlejningsafdelingen gik straks i gang med at undersøge sagen, og fik hurtigt konstateret, at der i forbindelse med konvertering af data i 2007 er sket en systemfejl på stamdata på den pågældende lejer. Dette har ikke haft en betydning for lejerens placering på ventelisten, før der i foråret 2018, fra AAB Vejles IT-leverandør, bliver kørt nogle generelle tilpasninger i forbindelse med overgangen til den nye persondataforordning. Denne kørsel medfører, at lejeren ikke længere har den korrekte placering på ventelisten.

Dybt beklagelig fejl i systemet

Det er en dybt beklagelig systemfejl, som har medført at pågældende lejer ikke er blevet tilbudt det ledige lejemål, som efterfølgende er blevet tildelt en anden lejer. Efter at vores jurist har gennemgået lovgivningen på området, har vi måtte konstatere, at i henhold til aftaleloven kan vi ikke tilbagetrække denne tildeling, på trods af fejlen i systemet.

Fejlen er rettet

Udlejningsafdelingen i AAB Vejle har lagt alle ressourcer i at gennemgå ventelisterne for ovenstående problem med det samme. Gennemgangen har resulteret i et meget lille antal lejere, som har været ramt af systemfejlen, og af disse er næsten 80% ikke aktive boligsøgende. Alle medlemmer på ventelisten er nu tilrettet og fejlen vil således ikke længere få betydning for tildeling af ledige lejemål. Endvidere har AAB Vejle orienteret vores eksterne IT leverandør (EG Bolig).  EG Bolig har været igennem alle deres kunder, hvor der er foretaget oprydningskørsler. Deres gennemgang har påvist at udover AAB Vejle, så er 12 andre boligorganisationer i Danmark ramt af samme systemfejl.


« Gå tilbage

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard