Vil du skrives op i AAB Vejle?

For at modtage boligtilbud i AAB Vejle, skal du skrive dig på venteliste.

Skriv dig op til bolig i AAB Vejle

Skriv dig op til ungdomsbolig i AAB Vejle

Spring ventelisten over

Hvis der ikke er ansøgere på venteliste, eller hvis du pendler til eller fra Vejle, kan du springe ventelisten over.

Se hvordan du springer ventelisten over

Ventelister, anciennitet og regler

Du skal være fyldt 15 år for at blive skrevet op på en venteliste til en almen bolig.

Som alle boligorganisationer har vi to ventelister. Den almindelige venteliste og en oprykningsventeliste.

Du skal betale 200 kr. for at komme på ventelisten og et årligt ajourføringsgebyr på 150 kr. Det gælder uanset om du skrives op på den almindelige venteliste eller oprykningsventelisten.

Den almindelige venteliste

Venteliste for alle der ikke bor i en af boligorganisationens afdelinger i forvejen. Denne venteliste kalder vi den almindelige venteliste. Står du på denne liste, får du en bolig efter, hvor længe du har ventet.

Oprykningsventelisten

Bor du allerede i boligorganisationen, men ønsker en anden bolig, bliver du skrevet op på en anden venteliste. Denne venteliste kalder vi oprykningsventelisten. Du får tilbudt en bolig efter, hvor længe du har stået på ventelisten.

Når du ønsker at komme i betragtning til en bolig, skal du meddele det til AAB Vejle. Det er som udgangspunkt datoen for opskrivningen på ventelisten, der benyttes for at registrere, hvor længe du har ventet.

Når en boligsøgende indgår en aftale om at leje en bolig, slettes du som udgangspunkt fra ventelisten, og den oparbejdede anciennitet bortfalder.

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard