Spring ventelisten over/fleksible udlejningsregler

I AAB Vejle har vi boliger til dig, der er pendler eller under uddannelse og vil springe ventelisten over og flytte ind straks. Ansøgere der har et arbejde kan få en fortrinsret i Løget og i Finlandsparken.

Ledige boliger

Har vi ledige boliger, og ingen venteliste kan du få et tilbud på en bolig med det samme. 

AFD. 26 

De fleksible udlejningsregler i afd. 26 er ophørt pr. 1. oktober 2019. Boligerne vil fremover blive tildelt jvf. gældende udlejningsbekendtgørelse. 

AFD. 29 - Fortrinsret til Finlandsparken for ansøgere der er i arbejde eller er i gang med en videregående uddannelse.

I lejlighederne i Finlandsparken har Vejle Kommune med virkning fra  1. oktober 2018 vedtaget, at ansøgere der kan forevise dokumentation på at de er i beskæftigelse eller i gang med en videregående uddannelse, kan komme forrest i køen til boligerne.

Du kan læse mere om definitionen af kravene på følgende link: Underskrevet administrationsgrundlag for afd. 29 - Finlandsparken

Se Underskrevet udlejningsaftale for afd. 29 - Finlandsparken

AFD. 29 - Kombineret udlejning – Finlandsparken

Pr. 1. marts 2019 er der indført kombineret udlejning i afd. 29 – Finlandsparken.

Reglerne omkring kombineret udlejning er godkendt af Vejle Kommune, hvilket betyder, at alle ansøgere som ønsker at leje en bolig på Finlandsvej (interne flytninger i afd. 29 er undtaget), skal godkendes af Vejle kommune, før kontrakt kan indgås.

Du kan ikke leje en bolig i afd. 29 - Finlandsparken, hvis du eller din ægtefælle/samlever gennem min. 2 år modtager:

  • Integrationsydelse (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Kontanthjælp (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Uddannelseshjælp (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Førtidspension.
  • Arbejdsløshedsdagpenge (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Sygedagpenge (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Ressourceforløbsydelse (min. 6 sammenhængende måneder).

 

Målet med kombineret udlejning er at få styrket beboersammensætningen i afd. 29 - Finlandsparken.

Se "Underskrevet aftale om kombineret udlejning mellem Vejle Kommune og AAB Vejle"

Læs "Referat fra Byrådsmøde, Vejle Kommune 2019-02-27"

AFD. 41 & 42 - Fortrinsret i Løget By for ansøgere der er i arbejde eller er i gang med en videregående uddannelse.

I lejlighederne i Løget By har Vejle Kommune med virkning fra 1. november 2018 vedtaget, at ansøgere der kan forevise dokumentation på at de er i beskæftigelse eller i gang med en videregående uddannelse, kan komme forrest i køen til boligerne.

For afd. 41 gælder, at husene og værelserne ikke er omfattet af ovennævnte.

For afd. 42 gælder, at husene og ungdomsboligerne ikke er omfattet af ovennævnte.

Du kan læse mere om definitionen af kravene på følgende link: Underskrevet administrationsgrundlag for afd. 41 og 42 Løget By

Se Underskrevet udlejningsaftale for afd. 41 og 42 Løget By

Søg ledige boliger

Afd. 52 – Jenlevej, Højen

Bor du i Højen kirkesogn, har du fortrinsret til en bolig i afdelingen.

Se Udlejningsregler for Højen vedtaget af Vejle Kommune.

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard