Kombineret udlejning i Afd. 29 Finlandsparken

AFD. 29 - Kombineret udlejning – Finlandsparken

Pr. 1. marts 2019 er der indført kombineret udlejning i afd. 29 – Finlandsparken.

Reglerne omkring kombineret udlejning er godkendt af Vejle Kommune, hvilket betyder, at alle ansøgere som ønsker at leje en bolig på Finlandsvej (interne flytninger i afd. 29 er undtaget), skal godkendes af Vejle kommune, før kontrakt kan indgås.

Du kan ikke leje en bolig i afd. 29 - Finlandsparken, hvis du eller din ægtefælle/samlever gennem min. 2 år modtager:

  • Integrationsydelse (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Kontanthjælp (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Uddannelseshjælp (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Førtidspension.
  • Arbejdsløshedsdagpenge (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Sygedagpenge (min. 6 sammenhængende måneder).
  • Ressourceforløbsydelse (min. 6 sammenhængende måneder).

 

Målet med kombineret udlejning er at få styrket beboersammensætningen i afd. 29 - Finlandsparken.

Se "Underskrevet aftale om kombineret udlejning mellem Vejle Kommune og AAB Vejle"

Læs "Referat fra Byrådsmøde, Vejle Kommune 2019-02-27"

 
 
 
 
L1008819 Edit4V3B7633 NYSKYDen Gamle Gaard